Tartalom
Előszó

Rövid összefoglaló

I. A táj természeti adottságai

II. A települések és népeik


III. Az ártéri haszonvételek


1. Vízhaszonvétel és vízgazdálkodás


2. Az erdők haszonvétele


3. Irtások, rétek, kaszálók


4. Állattartás


5. Földművelés

A hátsó borítóról:
A Duna mente egykori ártéri gazdálkodása a természettel való együttműködést jelentette, és ez megkülönböztetett jólétet és műveltséget teremtett, bizonyítván azt, hogy az emberi civilizáció nemcsak rombolni, hanem építeni, védeni és gazdagítani is tudja a természet sokszínűségét, a biodiverzitást. A XVIII. század végén megkezdett vízrendezések nem az árterületen élő nép, hanem a nagybirtokosok, kalmárok, és a bécsi udvar érdekeit szolgálták. A történelem elhallgatja azt, hogy az egykor vízjárta területek szántófölddé való átalakításáért népünk súlyos árat fizetett és összességében máig folyamatosan fizet és fizetni is fog, ha nem tanulunk e részletesen feltárt múltból. A múltból csak akkor tanulhatunk jelenünk és jövőnk építésére, alakítására, ha azt lehetőségünk szerint teljes valóságában megismertük. E táj nép- és tájtörténetére vonatkozó fellelhető régi és mai iratok, térképek, megfigyelések és emlékezések összegyűjtésével, egybevetésével készült ez a könyv - az ellentmondásokat nem elhallgatva. Éppen ezért alkalmas lehet arra, hogy segítse a természeti környezet védelmét, a terület egykori gazdálkodása tapasztalatainak felhasználását - életünk és megmaradásunk biztosításában. Andrásfalvy Bertalan

Fülszöveg:
Harminckét évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv először. A második, átdolgozott kiadás megjelenése most, a XXI. századnak - a víz évszázadának - az elején idoszerűbb, mint valaha. A környezet-átalakítás és a túlfogyasztás következményei ma már világszerte érezhetoek, például a sivatagosodás, környezetszennyezés és éghajlatváltozás formájában. Az erdőirtások, feltört legelok, a folyószabályozások (a rövidebb hajóvontató utak érdekében kiegyenesített és összeszorított élővizek) ugyan sok szántóföldhöz juttattak bennünket, de ezeknek a beavatkozásoknak az alig hangoztatott 'eredményei' a bevágódott medrek, kiszáradt talaj, átalakított táj, a lesüllyedt talajvíz, és a helyét a tájban nem találó haszonleso ember is. A sokoldalú, kiegyensúlyozott eroforrás használatot jelentő gazdálkodási formák helyébe betolakodó - tévesen modernnek és hatékonynak hitt - nagyüzemi, haszonelvű ga(rá)zdálkodás beszűkíti a figyelmünket. Miközben igyekszünk egyre hatékonyabbak lenni, egyre jobban kiszolgáltatottak leszünk. Ha megint a teljes tájban gondolkodunk, és hagyományainkra, tapasztalatainkra építünk, ismét olyan gazdagságot tudunk teremteni, amelynek egykor egész Európa csodájára járt. Legyünk büszkék gazdálkodásunk hagyományaira, éljünk tudásunkkal és a még mindig irigylésre méltó lehetőségeinkkel. A fejlődés útja a tájban élő ember, akinek életéről még szüleink, nagyszüleink sokat tudnak mesélni. Ennek a fenntartható létformának a részleteit remekül mutatja be, és összefüggéseit nagyszerűen tárja fel ez a mű, amely az első kiadás óta eltelt három évtized alatt sokat hivatkozott alapművé vált. Vegyük észre: a múltba néz ugyan, de nagyon is a jelenkorhoz szól ez a könyv - a jövőnk érdekében. Mindenkinek ajánlott irodalom, aki a környezetért, tájért, kultúráért, és közösségért felelősséget érez. Tiszta forrásból merít, hiteles szerző tollából.

Főbb adatok:

Szerző: Andrásfalvy Bertalan
Cím: A Duna mente népének ártéri gazdálkodása
Megjelenés: 198x285mm, 440 oldal
vászon kötés, színes védőborítóval
68 fekete-fehér fényképpel és rajzzal
ISBN: 978-963-06-1742-0
Ára: 3990 Ft.


 


Rövid ismertető:

A szerző
Andrásfalvy Bertalan Sopronban született, 1931-ben. Itt járta az elemit és kezdte meg gimnáziumi tanulmányit a bencéseknél. 195o-ben érettségizett Budapesten . Ez évben felvételt nyert a Pázmány Péter Tudományegyetemre, 1955-ben kapott néprajz-muzeológus diplomát . 1955-1960 között Szekszárdon a múzeumban, majd Pécsett az MTA Dunántúli Tudományos Intézetében dolgozott 1976-ig. Ezután a pécsi Megyei Levéltár, majd a múzeum néprajzi osztályán folytatta kutatásait. 1985-ben Budapesten, az MTA Néprajzi Kutatócsoport osztályvezetoje, 1989-tol pedig a pécsi egyetem docense, l994-tol a Néprajz Tanszék tanára és tanszékvezetoje. 2001-től professzor emeritusz. A néprajztudomány akadémiai doktora . 1990-ben az MDF országgyulési képviseloje, majd közoktatási és muvelodési miniszter 1993-ig. Kutatta a vízrendezések előtti hagyományos gazdálkodást, egyes népcsoportok változó életmódját, különbözo kultúrák és nyelvek együttélését. Részt vett a magyar nép tánckincsének, népzenéjének, népszokásainak, mesekincsének, szokásvilágának, népmuvészetének feltárásában, a néptánc- és a népi kézművesség mozgalmaiban. Mintegy 250 könyvet, tanulmányt, tudományos közlést írt hazai és külföldi szaklapokban, több tudományos és állami kitüntetést kapott. Házas, felesége Gere Mária, három fia és öt unokája van.

Téma
Dr. Andrásfalvy Bertalan néprajzkutatónak a "Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig" címmel megjelent könyvét 1975-ben adta ki a Tolna Megyei Levéltár. A könyv tartalmában és földrajzi értelemben messze túlmutat a néprajzon, valamint a címben szereplő két megyén: sokat hivatkozott alapművé vált többek között a tájhasználat és vízgazdálkodás szakértőinek körében is. Összefoglaló jellege és gazdag forrásanyaga miatt is gyakran keresik, ezért vált szükségessé az új kiadás. A könyv rendszerezi a táji adottságokkal, a gazdálkodással kapcsolatos ismereteket. Leírja, hogy az ember milyen módon alkalmazkodott a táj nyújtotta lehetőségekhez és milyen szerepet játszott a gazdálkodás feltételeinek megőrzésében. A szerző részletesen bemutatja a táj népének életét, gazdálkodását, az ártéri táj lehetséges haszonvételeit, például az állattartás és a halászat módjait, a táj változásait. Értelmezi a Duna menti települések sorsának a környezeti változásokhoz kapcsolható átalakulását, és előrevetíti a máig tartó mélyreható változásokat.

Ízelítő oldalak a könyvből (letölthető):

Téma letölthető állomány és mérete
Tartalomjegyzék, előszó (5-9 old.) pdf (114 KB)
Minta oldalak (153-168 old.) pdf (2 709KB)

Kapható: lásd a "Kapcsolat" menüpont alatt www.ekvilibrium/kapcsolatok.html