Tartalom
Előszó

Bevezetés

1. Őserdő leírás, őserdő-definíció

2. Megújulás az őserdőben

Nagy erdőciklus: szukcesszió
Kis erdőciklus: lékdinamika
A megújulás jelenségei
Az őserdő és a rendkívüli környezeti hatások

3. Az őserdő összetétele
Fafajok
Cserjék
A gyepszint fajai
Állatvilág

4. Az őserdő szerkezeti jellemzői
A függőleges szerkezet jellemzői
A vízszintes szerkezet jellemzői
Elegyesség
Koreloszlás
Átmérőeloszlás
Fatérfogat, növekedési viszonyok
A holtfa
Folyamat

5. Erdészeti vonatkozások
Vannak-e károsítók az őserdőben?
Faanyagminőség
Fatérfogat becslés, tervezés
Erdőhasználat
Erdőművelési módszerek, erdőkezelési módok, az őserdők átalakítása
Erdősítés, szaporítóayagok

6. A természetvédelem és az őserdők
Természetvédelmi összeírások és védetté nyilvánítások
Az erdők és az emberi környezet védelme

7. Az Őserdők Átalakítása
Források
Szerzők lexikona
Régi kifejezések lexikona
A Kárpátok Őserdő Maradványai
Függelék:
Az őserdőktől tanuljuk ...

A hátsó borítóról:
Európában az utóbbi 10-15 évben az ember és a természet viszonyában lényeges változás történt. Az erdő fatermelési funkcióján kívül felerősödött és minden korábbinál jobban előtérbe került annak környezetvédelmi és közjóléti szerepe.
Ez az új viszony új erdőszemléletet, még inkább új erdőkezelési módokat kíván. Ehhez kiváló alapot nyújtanak a természetes módon működő őserdők, amelyekben a lezajló folyamatok mintául szolgálhatnak egy új típusú, a természet útmutatásait követő erdőkezelés megvalósításához.
Ha mindez a gyakorlatban is érvényesül, akkor az ember és erdő kapcsolata még harmonikusabb lesz, s az erdőfenntartók és természetvédők céljai, feladatai, valamint eredményei közössé válnak.

Fülszöveg:
A mai Magyarország területén őserdő már sehol sem maradt fenn, ezért a külföldi tudományos eredményeken kívül kiemelt jelentőségük van az egykori őserdeink szerkezetéről, összetételéről és működéséről szóló tanulmányoknak. Az elmúlt két évszázad szakirodalmában mintegy félszáz olyan hiteles leírást találunk, amely fontos szakmai megállapításokat és tanulságokat tartalmaz. Ezek egy új típusú erdőkezelés alapelveinek és követelményeinek megfogalmazásához biztos alapokat nyújtanak.

Kötetünk valamennyi fellelhető tanulmányt felsorakoztat úgy, hogy - rövid magyarázatokkal kiegészítve - a természetes módon működő őserdő főbb jellemzői, és az őserdőkben zajló folyamatok elénk táruljanak.

Ezt a megközelítést azért választottuk, mert ebből könnyen megérthető az egyébként rendkívül bonyolult természetes erdő összetétele, szerkezete és működése.

Az idézeteket tartalmazó bekezdésekben megtartottuk az egykorvolt szerzők stílusát, írásmódját, amelyhez archív fotókat, korabeli grafikonokat, a nagyközönség számára is érthető üzenetet kívánunk közvetíteni.

A múlt felidézése, jelenkori bemutatása azt az erdészettudományi, sőt a szélesebb természettudomány által is vallott igazságot kívánja alátámasztani, amely szerint a fák meghalnak, de az erdő örök.

Főbb adatok:

Szerzők: Bartha Dénes - Oroszi Sándor
Cím: Őserdők a Kárpát-Medencében
Megjelenés: 195x284mm, 204 oldal
vászon kötés, színes védőborítóval
55 fekete-fehér fényképpel és rajzzal,
16 oldal színes betéttel, 25 színes képpel
ISBN: 963 216 793-7
Ára: 3465 Ft.


 


Rövid ismertető:

A szerzők
Dr. Bartha Dénes egyetemi tanár, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Karán a Növénytani Intézet professzora.

Dr. Oroszi Sándor, egyetemi magántanár, az Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztályának elnöke, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Erdészeti Gyűjteményének vezetője.

Téma
A könyv az őserdőkről az egykori szemetanúk által készített, fennmaradt töredékeket foglalja rendszerbe, és bepillantást enged az erdők működésének műhelytitkaiba. Ezzel segíteni kívánja a természetkímélő erdőkezelés terjedését és támogatottságának növelését szakmai, közéleti és döntéshozói körökben egyaránt. Ugyanakkor emléket is állít azoknak a szerzőknek, akik az őserdőket leírták. Munkájuk ugyanis pótolhatatlan, megismételhetetlen, mert az igazi, az általuk még látott őserdők szinte teljesen eltűntek.

A függelék színes fényképekkel és szövegmagyarázatokkal mutatja be az erdők fejlődésének és működésének néhány mozzanatát, és egy új erdőkép kialakítására serkent bennünket, amely nyertes-nyertes helyzetet teremthet az ember és természet kapcsolatában.

Ízelítő oldalak a könyvből (letölthető):

Téma letölthető állomány és mérete
Őserdőleírás, fejezetcím (11-13 old.) pdf (2 202 KB)
Őserdőleírás, Őserdő-definíció (15-19 old.) pdf (684 KB)
A közép-európai természetes erdődinamika modellje (36-37 old.) pdf (2 747 KB)
Az őserdők átalakításának folyamatábrája (168-169 old.) pdf (1 882KB)

Kapható: lásd a "Kapcsolat" menüpont alatt www.ekvilibrium/kapcsolatok.html